Đang tải...

Bảng giá Vip mắt live stream

Nếu bạn muốn có các gói nằm ngoài bảng giá, hãy liên hệ Admin

# Lượng mắt Giá cho bạn
#1 50 mắt 85,000 VND
#2 100 mắt 160,000 VND
#3 150 mắt 230,000 VND
#4 200 mắt 350,000 VND
#5 300 mắt 490,000 VND
#6 400 mắt 650,000 VND
#7 500 mắt 850,000 VND
#8 700 mắt 950,000 VND
#9 1,000 mắt 1,550,000 VND
#10 1,500 mắt 2,150,000 VND
#11 2,000 mắt 2,350,000 VND
#12 2,500 mắt 3,500,000 VND
#13 3,000 mắt 3,350,000 VND
#14 3,500 mắt 4,200,000 VND

Ghi chú

Các gói cao hơn vui lòng LIÊN HỆ : 016465.999.77