Chi tiết bài viết

Nếu có gì sai lệch, vui lòng báo admin sửa lại

Cách trộn nội dung comment


Để random (Ngẫu nhiên nội dung) bạn dùng: || giữa các nội dung.
VD: chào buổi tối || chào buổi sáng || chào buổi chiều
Kết quả: ngẫu nhiên 1 trong 3 câu chào ở trên.

Random nội dung với [xxx|yyy|zzz]
VD: chào [buổi tối|buổi trưa|buổi chiều]
Kết quả: ngẫu nhiên 1 trong 3 câu chào trên: chào ....

Các cú pháp bổ sung:
- Gắn thẻ tác giả bài viết: {name}
- Tên tác giả bài viết: {last_name}
- Họ tác giả bài viết: {first_name}