Điều khoản sử dụng


Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi như sau:

Thanh toán phí dịch vụ đúng hạn (website sẽ bị xóa nếu thanh toán chậm quá 10 ngày)

Mọi hành vi hack, cheat sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn, và toàn bộ thông tin về website đó sẽ bị xóa trên hệ thống!